Το σχολείο μαςΤο σχολείο μαςΤο σχολείο μαςΤο σχολείο μαςΤο σχολείο μας
Εκτύπωση

Εργομετρική Αξιολόγηση

[κατεβάστε το κείμενο σε PDF]

Εργομετρική Αξιολόγηση στο Σχολείο

Η σωματική δραστηριότητα στο σχολείο είναι ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά άμεσα στη δημόσια υγεία. Σύγχρονες μελέτες στοιχειοθετούν με ακρίβεια το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η σωματική δραστηριότητα και το επίπεδο φυσικής κατάστασης των μαθητών και μαθητριών σε πληθώρα περιπτώσεων που σχετίζονται με την υγεία σε επίπεδο πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης όπως : α) το υπερβολικό βάρος, β) η παχυσαρκία γ) ο 
διαβήτης τύπου 2, δ) καρδιαγγειακές ασθένειες, ε) παθήσεις του σκελετικού και νευρικού συστήματος.

Η αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης και η σωματομέτρηση (εργομετρική αξιολόγηση) θεωρείται σημαντικό μέρος στη Φυσική Αγωγή και Αγωγή Υγείας. Συγκεκριμένα, η εργομετρική αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την ακριβή και αξιόπιστη ανίχνευση των ικανοτήτων και των αναγκών των μαθητών και μαθητριών, με στόχο τη δημιουργία αποτελεσματικών προγραμμάτων σωματικής δραστηριότητας που σκοπό θα έχουν να θωρακίσουν την υγεία και να μεγιστοποιήσουν τις ικανότητες των παιδιών. Σημειωτέον ότι τέτοιου είδους αξιολογήσεις χρησιμοποιούνται επίσης στη δημόσια υγεία και στον αθλητισμό. Η διαδικασία της αξιολόγησης και η δημιουργία των προγραμμάτων σωματικής δραστηριότητας γίνεται από εξειδικευμένο Φυσιολόγο σε συνεργασία με τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής του σχολείου.

Αξιολόγηση Φυσικής Κατάστασης & Σωματικής Σύστασης

Η επιλογή των δοκιμασιών για την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης και σωματικής σύστασης βασίζονται σε ορθολογικές και επιστημονικές παραμέτρους.

Ορθολογικές παράμετροι: Οι ορθολογικές παράμετροι σχετίζονται με τον παιδαγωγικό χαρακτήρα και τη σωστή διαχείριση της διαδικασίας αξιολόγησης. Με άλλα λόγια, η αξιολόγηση α) ενσωματώνεται στο διδακτικό πρόγραμμα της σχολικής περιόδου και η διάρκεια της είναι σύντομη χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η εγκυρότητα της διαδικασίας, β) η διαδικασία εφαρμόζεται σε μεγάλο αριθμό μαθητών την ίδια στιγμή σε κλειστό και υπαίθριο χώρο με στόχο την απλούστευση , γ) ενθαρρύνει την συμμετοχή των μαθητών και έχει την θετική υποστήριξη τους. 

Επιστημονικές παράμετροι: Οι επιστημονικές παράμετροι που θεωρούνται απαραίτητες για τις δοκιμασίες είναι η εγκυρότητα, η αξιοπιστία και η αντικειμενικότητα. 
Με γνώμονα την κάλυψη των συγκεκριμένων παραμέτρων δημιουργούνται οι παρακάτω δοκιμασίες για τις εκπαιδευτικές βαθμίδες του Δημοτικού (Ε,ΣΤ) και Γυμνασίου (Α,Β) των Εκπαιδευτήριων Πάνου.

 1. Σωματική Αξιολόγηση (Σωματικό ύψος, βάρος, λιπώδης μάζα και Δείκτης μάζας σώματος) 
 2. Δίπλωση από εδραία θέση (Ευκαμψία του κορμού) 
 3. Άλμα σε μήκος χωρίς φόρα (Μυϊκή ισχύς των κάτω άκρων) 
 4. Αναδιπλώσεις σε 30 δευτερόλεπτα (Αντοχή των κοιλιακών μυών) 
 5. Δρόμος 30 μέτρων (Δρομική ταχύτητα) 
 6. Εξάρτηση με λυγισμένα χέρια (Μυϊκή αντοχή χεριών και ωμικής ζώνης) 
 7. Παλίνδρομο τρέξιμο αντοχής (Καρδιοαναπνευστική αντοχή) 
 8. Βηματομέτρηση (Συνολική σωματική δραστηριότητα).

Πρακτική εφαρμογή του συνόλου των αξιολογήσεων της Φυσικής Κατάστασης & της Σωματικής Σύστασης των Εκπαιδευτήριων Πάνου. 

Κατά την εφαρμογή των δοκιμασιών τηρείται με αυστηρότητα η τυποποιημένη, στην κάθε περίπτωση διαδικασία και λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

 • Οι δοκιμασίες διεξάγονται στο κλειστό γυμναστήριο, εκτός της δοκιμασίας ταχύτητας 30 μέτρων που διεξάγεται στο στίβο.
 • Οι δοκιμασίες διεξάγονται την περίοδο του Φεβρουαρίου, κάτω από ομαλές και ομοιόμορφες καιρικές συνθήκες, γιατί η διακύμανση των συνθηκών αυτών επηρεάζει την απόδοση και τα αποτελέσματα.
 • Οι δοκιμασίες εκτελούνται με τη σειρά που παρουσιάζονται. Ωστόσο αν για πρακτικούς λόγους η εφαρμογή τους γίνεται σε σταθμούς, η δοκιμασία του παλίνδρομου τεστ αντοχής πρέπει να γίνεται τελευταία.
 • Πριν από την έναρξη των δοκιμασιών δεν επιτρέπονται δοκιμαστικές προσπάθειες, ούτε διατατικές ασκήσεις και προθέρμανση.
 • Μεταξύ των δοκιμασιών μεσολαβεί επαρκής χρόνος για αποκατάσταση. Κατά τα διαλείμματα αποφεύγεται κάθε δραστηριότητα.
 • Το ύψος και το βάρος των μαθητών/τριών μετριέται χωρίς παπούτσια.
 • Η παρότρυνση των εξεταζομένων κατά τη δοκιμασία είναι υψίστης σημασίας. Ο εξεταστής ενθαρρύνει τον εξεταζόμενο ώστε να εκτελεί με ακρίβεια την κάθε δοκιμασία και να καταβάλει κατά την εκτέλεσή της την καλύτερη δυνατή προσπάθεια.
 • Αν χρησιμοποιηθούν μαθητές ως βοηθοί για τη διεξαγωγή των δοκιμασιών, έχουν εκπαιδευτεί σχετικά με την καταγραφή αποτελεσμάτων και την τυποποιημένη διαδικασία των μετρήσεων.
 • Για να εξασφαλιστεί η ενεργή συμμετοχή των μαθητών/τριών, οι Καθηγητές/τριες της Φυσικής Αγωγής αιτιολογούν τη σημασία των μετρήσεων και κάθε φορά αξιολογούν και ερμηνεύουν τα αποτελέσματα.

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 1η - Σωματική Αξιολόγηση

Παράγοντες: Ανθρωπομετρικοί δείκτες, 
Περιγραφή: Υπολογισμός και ανάλυση ανθρωπομετρικών δεικτών (σωματικό βάρος, ποσοστό λίπους, δείκτες σωματικής μάζας). 
Εξοπλισμός: Αναστημόμετρο, ζυγαριά - αναλυτής σύστασης σώματος

Οδηγίες στον Εξεταζόμενο:

 1. Αρχικά, στη μέτρηση του σωματικού ύψους στέκεστε σε όρθια θέση, έχοντας ενωμένα τα πόδια και σε επαφή με το αναστημόμετρο στις φτέρνες, τους γλουτούς, την πλάτη και το κεφάλι.
 2. Παραμένετε ακίνητοι στη θέση με το βλέμμα μπροστά περίπου δύο δευτερόλεπτα. Αποφύγετε σπασμωδικές κινήσεις.
 3. Στην συνέχεια, εφόσον προετοιμαστεί η ηλεκτρονική ζυγαριά, ανεβαίνετε επάνω έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η σωματική αξιολόγηση. Σημείωση : ζυγίζεστε με ελαφρύ ρουχισμό χωρίς παπούτσια και κάλτσες. Παραμένετε ακίνητοι στη θέση με το βλέμμα μπροστά και τα πέλματα να εφάπτονται στις μεταλλικές επιφάνειες της ζυγαριάς για περίπου δέκα δευτερόλεπτα.

Υποδείξεις στον εξεταστή:

 1. Ο εξεταστής βρίσκεται δίπλα στο αναστημόμετρο ,διορθώνοντας τη θέση του/της μαθητή/τριας,και καταγράφει το ύψος του/της.
 2. Ο εξεταστής βρίσκεται δίπλα στο αναστημόμετρο και διορθώνει τη θέση του/της μαθητή/τριας και καταγράφει το ύψος.

Βαθμολόγηση: Οι τιμές (σωματικό βάρος, ποσοστό λίπους, δείκτες σωματικής μάζας) καταγράφονται αυτόματα από το σύστημα της ζυγαριάς. Το βάρος καταγράφεται σε κιλά και η λιπώδης μάζα σε ποσοστό επί τοις εκατό της συνολικής σωματικής μάζας. Τέλος, ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) είναι ένας απλός και αξιόπιστος δείκτης τόσο για τους ενήλικες όσο και για τα παιδιά και τους εφήβους. Ο ΔΜΣ είναι ο λόγος του 
σωματικού βάρους (σε κιλά) προς το τετράγωνο του ύψους (σε μέτρα). Δηλαδή:

ΔΜΣ = [Βάρος(kg)] / [Ύψος(m)] 2

Αν για παράδειγμα κάποιο άτομο ζυγίζει 53,3 κιλά και έχει ύψος 1,64 μέτρα, τότε:

ΔΜΣ = [53,3(kg)] / [1,64(m)] 2 = 19,8

Στη συνέχεια η τιμή αυτή του ΔΜΣ συγκρίνεται με τιμές αναφοράς προκειμένου να αξιολογηθεί η σωματική διάπλαση του εξεταζόμενου. Τα όρια για τις τιμές του ΔΜΣ τροποποιούνται ανάλογα με το φύλο και την ηλικία.

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 2η - Δίπλωση από εδραία θέση

Παράγοντες: Ευκαμψία. Δείκτης της ελαστικότητας των ραχιαίων και πίσω μηριαίων μυών καθώς και της κινητικότητας της λεκάνης. 
Περιγραφή: Δίπλωση μπροστά από την εδραία θέση και με τεντωμένα τα γόνατα (Sit and reach).
Εξοπλισμός Ξύλινο κουτί ύψους ~30 cm, χάρακας ≥30 cm, κολλητική ταινία.

Οδηγίες στον Εξεταζόμενο:

 1. Καθίστε στην εδραία θέση, τοποθετώντας τα πέλματα των ποδιών στο ευλυγισόμετρο. Διπλώστε τον κορμό και εκτείνετε τα χέρια σας μπροστά χωρίς να λυγίζετε τα γόνατά σας.
 2. Προσπαθήστε να παραμείνετε ακίνητοι στη θέση της δίπλωσης για δύο δευτερόλεπτα. Μην κάνετε σπασμωδικές κινήσεις. Χαμηλώστε το κεφάλι. Θα επαναλάβετε δύο φορές τη δοκιμασία και θα καταγραφεί η καλύτερη προσπάθεια.

Υποδείξεις στον εξεταστή:

 1. Ο εξεταστής γονατίζει δίπλα στο δοκιμαζόμενο πιέζοντας τα γόνατά του προς το έδαφος, για να τεντώσουν.
 2. Η επίδοση ορίζεται από το σημείο της κλίμακας που μπορεί να φτάσει ο εξεταζόμενος με τις άκρες των δακτύλων του. Στη θέση αυτή της δίπλωσης πρέπει να κρατηθεί για λίγο, έτσι ώστε να προφθάσει ο εξεταστής να αποτιμήσει την απόσταση.
 3. Αν τα δάκτυλα του κάθε χεριού δε φτάσουν στο ίδιο σημείο, καταγράφεται η μέση απόσταση που έφτασαν και τα δύο χέρια. 
 4. Η δοκιμασία πρέπει να πραγματοποιείται σιγά και προοδευτικά, χωρίς σπασμωδικές κινήσεις. Η δεύτερη προσπάθεια γίνεται μετά από μία μικρή ανάπαυλα.

Βαθμολόγηση: Καταγράφεται η καλύτερη επίδοση. Τα αποτελέσματα δίνονται από την κλίμακα σε cm.

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 3η - Άλμα σε μήκος χωρίς φόρα

Παράγοντες: Μυϊκή ισχύς των κάτω άκρων η απλώς εκρηκτικότητα. 
Περιγραφή: Από την όρθια θέση εκτελείται άλμα σε μήκος χωρίς φορά. 
Εξοπλισμός: Στρώμα ενόργανης γυμναστικής, μετροταινία, κιμωλίες.

Οδηγίες στον Εξεταζόμενο:

 1. Σταθείτε πίσω από τη γραμμή απογείωσης με τα πόδια μαζί και τα δάκτυλα μόλις πίσω από τη γραμμή. Λυγίστε τα γόνατα και αιωρείστε τα χέρια προς τα πίσω. Ωθείστε σθεναρά και πηδήξετε προς τα εμπρός όσο καλύτερα μπορείτε.
 2. Προσπαθήστε να προσγειωθείτε με τα δύο πόδια μαζί, χωρίς να πέσετε ή βηματίσετε προς τα πίσω. Θα κάνετε δύο προσπάθειες και θα μετρήσει η καλύτερη.

Υποδείξεις στον εξεταστή:

 1. Ο εξεταστής βρίσκεται δίπλα στο στρώμα και καταγράφει την επίδοση μετά από κάθε προσπάθεια.
 2. Το μήκος κάθε άλματος μετριέται από τη γραμμή απογείωσης έως το πλησιέστερο αποτύπωμα που άφησαν οι φτέρνες κατά την προσγείωση. Αν οι φτέρνες δεν προσγειώθηκαν στο ίδιο σημείο, λαμβάνεται υπόψη το κοντινότερο ίχνος.
 3. Μία πρόσθετη προσπάθεια δίνεται αν ο δοκιμαζόμενος πέσει προς τα πίσω κατά την προσγείωση και αγγίξει το στρώμα με κάποιο άλλο μέρος του σώματός του.

Βαθμολόγηση: Σημειώνεται η καλύτερη επίδοση, από τις δύο προσπάθειες. Τα αποτελέσματα καταγράφονται σε cm. Για παράδειγμα, ένα άλμα 1μ και 65εκ. βαθμολογείται με 165.

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 4η – Αναδιπλώσεις από κατάκλιση

Παράγοντες: Αντοχή κοιλιακών μυών. 
Περιγραφή: Αναδιπλώσεις σε 30 sec από την ύπτια κατάκλιση με λυγισμένα γόνατα και χέρια χιαστά στο στήθος. 
Εξοπλισμός: Στρώμα ενόργανης γυμναστικής, χρονόμετρο, βοηθός

Οδηγίες στον Εξεταζόμενο:

 1. Βρεθείτε στην ύπτια κατάκλιση με τα χέρια χιαστά στο στήθος και τα δάκτυλα να σφίγγουν τη φανέλα. Τα γόνατα λυγισμένα (σε90 μοίρες). Από τη θέση αυτή θα κάνετε αναδιπλώσεις του κορμού. Με κάθε αναδίπλωση πρέπει ν΄αγγίζετε τα γόνατα με τους αγκώνες σας και να εκπνέετε ελεύθερα.
 2. Κατά την επαναφορά στην ύπτια κατάκλιση οι ώμοι πρέπει ν΄αγγίζουν το στρώμα.
 3. Όταν πω "Έτοιμοι... πάμε" αρχίστε, επαναλαμβάνοντας τις αναδιπλώσεις όσο πιο γρήγορα μπορείτε μέσα σε 30sec. Συνεχίστε μέχρι να πω "Stop". Θα κάνετε αυτή τη δοκιμασία μία φορά.

Υποδείξεις στον εξεταστή:

 1. Ο εξεταστής ελέγχει την αρχική θέση του εξεταζόμενου. Ένας συμμαθητής κρατάει τον δοκιμαζόμενο από τους αστραγάλους και με το σωματικό του βάρος καθηλώνει τις φτέρνες του δοκιμαζόμενου στο στρώμα.
 2. Όταν οι οδηγίες έχουν δοθεί και προτού αρχίσει τη δοκιμασία, ο δοκιμαζόμενος, εκτελεί μία αναδίπλωση για να διαπιστωθεί πως έχει κατανοήσει τις οδηγίες.
 3. Το χρονόμετρο τίθεται σε λειτουργία με το παράγγελμα "Έτοιμοι... Πάμε!" και σταματάει μετά από 30sec.
 4. Ο συμμαθητής μετράει χαμηλόφωνα κάθε φορά που ολοκληρώνεται μία αναδίπλωση. Μία αναδίπλωση ολοκληρώνεται όταν ο κορμός ανορθώνεται στην εδραία θέση, αγγίζοντας με τους αγκώνες τα γόνατα και επανέρχεται στην ύπτια κατάκλιση αγγίζοντας με τους ώμους το στρώμα. Έτσι, η αρίθμηση γίνεται όταν οι ώμοι αγγίζουν το στρώμα.
 5. Δεν υπολογίζονται όσες αναδιπλώσεις δεν γίνονται σωστά. Ο εξεταστής σιγουρεύεται πως ο εξεταζόμενος σε κάθε αναδίπλωση αγγίζει τα γόνατα με τους αγκώνες και το στρώμα με τους ώμους και δεν κρατάει την αναπνοή του.

Βαθμολόγηση: Σημειώνεται ο συνολικός αριθμός σωστών αναδιπλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε χρονικό διάστημα 30sec

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 5η – Ταχύτητα 30 μέτρων

Παράγοντες: Δρομική ταχύτητα ευκινησία. 
Περιγραφή: Δοκιμασία τρεξίματος 30 μέτρων σε μέγιστη ταχύτητα 
Εξοπλισμός: Μετροταινία, χρονόμετρο, κώνους

Οδηγίες στον Εξεταζόμενο:

 1. Πάρε θέση πίσω από τη γραμμή
 2. Όταν δοθεί το σύνθημα εκκίνησης, τρέξε όσο πιο γρήγορα μπορείς προς τον τερματισμό. Μην κόψεις ταχύτητα καθώς φτάνεις στο τέρμα, αλλά συνέχισε για λίγο ακόμη.
 3. Η δοκιμασία θα γίνει μόνο μία φορά.

Υποδείξεις στον εξεταστή:

 1. Το χρονόμετρο τίθεται σε λειτουργία με το παράγγελμα "Έτοιμοι... Πάμε!" και σταματάει όταν ο εξεταζόμενος φθάσει τη νοητή γραμμή του τερματισμού.

Βαθμολόγηση: Σημειώνεται ο χρόνος σε sec.και δέκατα του sec. Παράδειγμα 5,6

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 6η – Eξάρτιση με λυγισμένα χέρια

Παράγοντας: Mυϊκή αντοχή χεριών και ωμικής ζώνης. 
Περιγραφή: Eξάρτιση με λυγισμένα χέρια από μία μπάρα (μονόζυγο) και παραμονή σ' αυτή τη θέση όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 
Eξοπλισμός:

 1. Mονόζυγο ή μια οριζόντια κυλινδρική μπάρα διαμέτρου 2,5 εκατοστών, που απέχει από το έδαφος τόσο, ώστε να μη χρειάζεται άλμα για τη λαβή και τα πόδια να μην αγγίζουν το έδαφος κατά την εξάρτιση.
 2. Xρονόμετρο.
 3. Eνα στρώμα κάτω από τη μπάρα για την προσγείωση.
 4. Mαγνησία.
 5. Xαμηλός πάγκος ή καρέκλα.
 6. Eνα κομμάτι ύφασμα.

Οδηγίες στον Εξεταζόμενο:

Σταθείτε κάτω από την μπάρα με τα χέρια στο άνοιγμα των ώμων και πιαστείτε απ' αυτήν χρησιμοποιώντας την πρώτη λαβή (οι παλάμες με τη ράχη τους προς το πρόσωπο).* 
Κρατηθείτε σ' αυτή τη θέση με λυγισμένους αγκώνες όσο το δυνατό περισσότερο χρόνο, χωρίς να ακουμπάτε το πηγούνι στη μπάρα. H δοκιμασία σταματά όταν το σώμα σας χαμηλώσει τόσο ώστε τα μάτια σας να βρεθούν κάτω από το ύψος της μπάρας.

* Θα σας βοηθήσουμε να ανυψώσετε το σώμα σας έτσι ώστε το πηγούνι να περάσει το ύψος της μπάρας.

Υποδείξεις στον εξεταστή:

 1. O δοκιμαζόμενος στέκεται ακριβώς κάτω από την μπάρα, με τα χέρια ανοικτά όσο το άνοιγμα των ώμων περίπου. Δώστε σ' αυτό ιδιαίτερη προσοχή, γιατί οι περισσότεροι δοκιμαζόμενοι έχουν μια τάση να τοποθετούν τα χέρια τους πολύ ανοικτά.
 2. Το ύψος της μπάρας ρυθμίζεται σύμφωνα με το ύψος του υψηλότερου από τους δοκιμαζόμενους. Μην προκαλέσετε τον φόβο τους τοποθετώντας την μπάρα σε μεγάλο ύψος.
 3. Ένας πάγκος ή μια καρέκλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φτάσει ο δοκιμαζόμενος την μπάρα.
 4. Mε το χρονόμετρο στο ένα χέρι, κρατείστε τον δοκιμαζόμενο από τους μηρούς και βοηθείστε τον να πάρει τη σωστή θέση. Ακινητοποιείστε πλήρως το σώμα του δοκιμαζόμενου και ενθαρρύνετε τον συνεχώς να παραμείνει στη σωστή θέση της εξάρτησης όσο το δυνατό περισσότερο χρόνο.
 5. Tο χρονόμετρο τίθεται σε λειτουργία μόλις αφήσετε ελεύθερο τον δοκιμαζόμενο και αφού προηγουμένως το πηγούνι του έχει περάσει το ύψος της μπάρας.
 6. Σταματήστε το χρονόμετρο όταν τα μάτια του δοκιμαζόμενου πέσουν χαμηλότερα από την μπάρα.
 7. Mην ανακοινώνετε στο δοκιμαζόμενο το χρόνο κατά τη διάρκεια της προσπάθειας.
 8. O δοκιμαζόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει μαγνησία ή άλλη σκόνη για να μη γλιστρά η λαβή του.
 9. Σκουπίστε την μπάρα με ένα ύφασμα μετά από κάθε προσπάθεια.

Βαθμολόγηση: Ως τελικό αποτέλεσμα σημειώνεται ο χρόνος που ο δοκιμαζόμενος παρέμεινε στη σωστή θέση της εξάρτησης σε δέκατα του δευτερολέπτου. 
Για παράδειγμα, ο χρόνος 18,6 δευτερολέπτων καταγράφεται ως 186. Xρόνος 1 λεπτού και 04.5 δευτ. καταγράφεται ως 645. Xρόνος 1 λεπτού και 24.4 δευτ. καταγράφεται ως 844.

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 7η – Παλίνδρομο τρέξιμο αντοχής

Παράγοντες: Καρδιοαναπνευστική αντοχή. 
Περιγραφή: Μία δοκιμασία καρδιοαναπνευστικού ελέγχου που αρχίζει με βάδισμα και τελειώνει με γρήγορο τρέξιμο, όπου οι δοκιμαζόμενοι κινούνται παλίνδρομα από τη μία γραμμή στην άλλη σε απόσταση 20 μέτρων, ακολουθώντας ένα ηχητικό σήμα, το οποίο γίνεται όλο και πιο γρήγορο. Η στιγμή κατά την οποία ο δοκιμαζόμενος παραιτείται, αποτελεί ένδειξη του επιπέδου της καρδιοαναπνευστικής του αντοχής 
Εξοπλισμός:

 1. Υπαίθριος ή στεγασμένος χώρος διαστάσεων 22 X 5 μέτρα τουλάχιστον (υπολογίστε 1 μέτρο για κάθε δοκιμαζόμενο), ώστε να είναι δυνατή η οριοθέτηση του 20μετρου διαστήματος.
 2. Μετροταινία 20 μέτρων.
 3. Αυτοκόλλητη ταινία για τον καθορισμό της αρχής και του τέλους του 20μετρου διαστήματος.
 4. Μια απλή ηχοσυσκευή.
 5. Tην κασέτα ή το ψηφιακό αρχείο με τα ηχητικά σήματα.

Οδηγίες στον Εξεταζόμενο:

 1. Η δοκιμασία παλίνδρομου τρεξίματος που πρόκειται να κάνετε σε λίγο, θα μας δώσει μια ένδειξη της μέγιστης αερόβιας ικανότητάς σας, δηλαδή της αντοχής σας και γίνεται με το να τρέχετε πέρα-δώθε κατά μήκος ενός διαδρόμου 20 μέτρων.
 2. Η ταχύτητά σας ρυθμίζεται από ένα κασετόφωνο που θα βγάζει ήχους σαν κουδουνίσματα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Προσπαθήστε να βρίσκεστε σε κάποιο από τα δύο άκρα του διαδρόμου όταν ακούτε τον ήχο, ή έστω σε απόσταση ενός ή δύο μέτρων από αυτό. Πατήστε με το πόδι σας τη γραμμή στο τέλος του διαδρόμου, γυρίστε γρήγορα και τρέξτε προς την αντίθετη κατεύθυνση.
 3. Στην αρχή, η ταχύτητα είναι μικρή, αλλά αυξάνεται αργά και σταθερά κάθε λεπτό. Ο στόχος σας είναι ν΄ακολουθείσετε το καθορισμένο σήμα όσο περισσότερο χρόνο μπορείτε. Επομένως πρέπει να σταματήσετε, όταν δε θα μπορείτε πια ν' ακολουθήσετε το ρυθμό ή να συμπληρώσετε το ένα λεπτό. Προσέξτε τον αριθμό που θ' ακουστεί από το κασετόφωνο – αυτή θα είναι η βαθμολογία σας. Η χρονική διάρκεια της δοκιμασίας διαφέρει ανάλογα με το άτομο: όσο καλύτερη είναι η φυσική σας κατάσταση, τόσο περισσότερο διαρκεί η δοκιμασία.
 4. Για ν' ανακεφαλαιώσουμε, η δοκιμασία είναι μέγιστη και προοδευτική, μ' άλλα λόγια εύκολη στην αρχή και δύσκολη προς το τέλος.

Υποδείξεις στον εξεταστή:

 1. Φροντίστε να υπάρχει ένα περιθώριο τουλάχιστον ενός μέτρου στα δύο άκρα του διαδρόμου. Όσο μεγαλύτερος είναι ο χώρος, τόσο περισσότερα άτομα μπορούν να εξεταστούν συγχρόνως: ο χώρος για κάθε άτομο να είναι τουλάχιστο ένα μέτρο. Τα δύο άκρα του διαδρόμου των 20 μ. πρέπει να είναι καλά σημαδεμένα.
 2. Ελέγξετε αν λειτουργεί καλά η ταινία και το κασετόφωνο. Σιγουρευτείτε πως το σύστημα είναι αρκετά ισχυρό για ομαδική δοκιμασία.
 3. Μην αφήνετε τον εξεταζόμενο να συνεχίσει όταν δεν μπορεί να προλάβει δύο συνεχόμενες γραμμές.

Βαθμολόγηση: Σημειώνεται η χρονική περίοδος (στάδιο) στο οποίο ο δοκιμαζόμενος σταμάτησε το τρέξιμο, Για παιδιά και εφήβους ηλικίας 6 έως 12 χρονών η μετατροπή των σταδίων σε V02max (ml.min-¹.kg-¹) γίνεται 
με τον παρακάτω τύπο:

V02max=56,881+1,622*Στάδια-2,019*Ηλικία +0,077*Στάδια*Ηλικία

Παράδειγμα: σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο ένας μαθητής ηλικίας 12 χρονών που σταμάτησε στο στάδιο 3.5, η επίδοσή του καταγράφεται ως 3,5 και αντιστοιχεί σε V02max 41,6 ml.min-¹.kg-¹.

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 8η – Βηματομέτρηση

Παράγοντες: Γενική φυσική κατάσταση 
Περιγραφή: Αξιολόγηση επιπέδου φυσικής δραστηριότητας και φυσικής κατάστασης αλλά δεν παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το μοτίβο ή την ένταση της δραστηριότητας. 
Εξοπλισμός: Αυτό επιτυγχάνετε με ένα βηματομετρητή. Συγκεκριμένα είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί απλώς να τοποθετηθεί στην ζώνη σας και ενώ κινείστε ελεύθερα καταγράφει αυτόματα κάθε βήμα σας.

Οδηγίες στον Εξεταζόμενο:

 1. Τοποθετήστε το βηματομετρητή κοντά στο ισχίο σας και σε νοητή ευθεία με το γόνατο σας, στην πλάγια πλευρά του σώματος σας.
 2. Ξεκίνησε να περπατάτε.
 3. Σιγουρευτείτε ότι ο βηματομετρητής είναι στην σωστή θέση και καταγράφει όλα τα βήματα σας.
 4. Καταγράψτε για μία εβδομάδα τα βήματα που κάνετε καθημερινά.

Υποδείξεις στον εξεταστή:

 1. Γίνετε παράδειγμα. Φορέστε σωστά τον βηματομετρητή στο σχολείο και εξηγήστε ποια είναι λειτουργία του
 2. Συζητήστε με τους μαθητές σχετικά με την μέτρηση αυτή.
 3. Ζητήστε από τους μαθητές να μετρήσουν τον αριθμό των βημάτων μεταξύ σημαντικών σημείων μέσα στο σχολείο, για παράδειγμα του γηπέδου μπάσκετ και της τάξης τους.
 4. Ζητήστε από τους μαθητές να καταγράψουν τα βήματα τους σε ημερήσια βάση για μια εβδομάδα. Στην συνέχεια, να αποτυπώσουν σε γραφική παράσταση ανά ημέρα.
 5. Ζητήστε τους να συγκρίνουν τα βήματα που κάνουν εντός και έκτος του σχολείου
 6. Εξετάστε και συζητήστε τα αποτελέσματα.

Βαθμολόγηση: Έρευνες συστήνουν για τα αγόρια 16.000 βήματα/ημέρα, και για κορίτσια, 13.000 βήματα/ημέρα (Duncan J. S., et al. (2007). Step count recommendations for children based on body fat Preventive Medicine, 44(1).

Share on Facebook

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Με τον δικό μας «Εμμανουήλ» και τα παιδιά της Κοινότητας Μούκο Ρουάντας, χτίζουμε ένα καλύτερο μέλλον

Στη Ρουάντα «έφτασαν»  τα Εκπαιδευτήρια Πάνου για τέταρτη χρονιά εφέτος. Ως ανάδοχοι οι μαθητές μας παρακολούθησαν την πορεία του Εμμανουήλ Νιμιγιμάνα, του προστατευόμενου μας,  μέσα από έντυπο υλικό και μια σύντομη παρουσίαση για την ευρύτερη κοινότητα στην οποία κατοικεί.

Περισσότερα »

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

filanthropiki

Η φιλανθρωπική δραστηριότητα του σχολείου μας

Η φιλανθρωπική δραστηριότητα και το πνεύμα αλληλεγγύης αποτελούν ισχυρά θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζεται το Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου.

Περισσότερα »

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ypotrofies small

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧ. EΤΟΥΣ 2017-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τα αποτελέσματα των διαγωνισμών, για την χορήγηση υποτροφιών στο Γυμνάσιο, κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Περισσότερα »

Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Google+
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Facebook
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Twitter
Το κανάλι των Εκπαιδευτηρίων Πάνου