Κλικ στη γνώση
Το σχολείο μαςΤο σχολείο μαςΤο σχολείο μαςΤο σχολείο μαςΤο σχολείο μας

Το Γυμνάσιο

Φιλοσοφία

Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση είναι έργο ζωής, μια αντίληψη που αποκρυσταλλώνεται στους εξής πέντε βασικούς εκπαιδευτικούς πυλώνες των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο Γυμνάσιο μας:filosofia-01

α) να μαθαίνεις πώς να μαθαίνεις

β) να μαθαίνεις να γνωρίζεις,

γ) να μαθαίνεις να πράττεις,

δ) να μαθαίνεις να είσαι,

ε) να μαθαίνεις να ζεις (και μαζί με τους άλλους)

Πιστεύω μας, είναι η φιλοσοφία της Δημοκρατίας και της ανθρώπινης ισοτιμίας, που θεωρεί τον/την κάθε μαθητή/τρια μοναδική ανεπανάληπτη προσωπικότητα, αντιμετωπίζοντας με ευαισθησία και σεβασμό τις ιδιαιτερότητες του/της, τις κλίσεις του/της και τα ταλέντα του/της. Για αυτό και στοχεύουμε στην απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη στάσεων και συμπεριφορών που απαρτίζουν τη σύγχρονη δημοκρατική πολιτότητα ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να:

 • Χαρακτηρίζονται από δημοκρατικότητα, αγωνιστικότητα, παρρησία και κοινωνική υπευθυνότητα και να εμφορούνται από τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης,
 • Διαμορφώνουν και βιώνουν συνθήκες ισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα και διαχειρίζονται με γνώση και ευαισθησία τα φαινόμενα ετερότητας των σημερινών πολυπολιτισμικών κοινωνιών
 • Σέβονται και προστατεύουν το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη
 • Θεμελιώνουν την προσωπική ψυχική και σωματική ευεξία στην αυτογνωσία στη φυσική άσκηση, στην έλλογη διατροφή και διαβίωση, στη συνειδητή διαμόρφωση του ελεύθερου χρόνου ως περίοδο δημιουργικής δραστηριότητας και ευχάριστης κοινωνικής συναναστροφής, στην ικανότητα διεκδίκησης κατάλληλων συνθηκών υγείας και αντιμετώπισης των πολυποίκιλων μηχανισμών επηρεασμού και χειραγώγησης.

Για εμάς η σχολική ζωή είναι μια χαρούμενη και καρποφόρα εμπειρία η οποία διαμορφώνεται με τη βιωματική διδασκαλία και το παράδειγμα, τη ψυχική και πνευματική καλλιέργεια, το σεβασμό και την προσήλωση στην ελληνική παράδοση και στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της κοινωνίας μας. Για αυτό και οι θεμελιώδεις παιδαγωγικές αρχές που υπηρετούμε στο σχολείο μας είναι:filosofia-02

 • «Μαθητοκεντρική διδασκαλία»
 • Σεβασμός των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της παιδικής ηλικίας και της νεότητας
 • Σχολείο χωρίς άγχος
 • «Σχολείο για παιδιά και νέους»

Θεωρούμε ότι η αποσπασματική γνώση μας καθιστά ανίκανους να βρούμε το δεσμό ανάμεσα στα μέρη και τις ολότητες. Απαιτείται γνώση τέτοια που να μας κάνει ικανούς να αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα στο σύνολό τους. Γι’ αυτό και πιστεύουμε στην ενεργό συμμετοχή του/της μαθητή/τριας, συνδέοντας τη σχολική ζωή με τη καθημερινότητα με ευέλικτα εκπαιδευτικά προγράμματα. Αποφεύγεται ο εγκυκλοπαιδισμός, δημιουργώντας μεθοδολογίες που συμβάλλουν στη καλλιέργεια όλων των ιδιοτήτων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα - («ικανότητες-κλειδιά») ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να διακρίνονται από:
filosofia-03

 • Δημιουργικότητα
 • Κριτική σκέψη και αναστοχαστική διαχείριση της γνώσης
 • Θεωρητική σκέψη και ικανότητα μετατροπής της θεωρίας σε πράξη
 • Ικανότητες και δεξιότητες ανάλυσης και σχεδιασμού
 • Προθυμία και ικανότητα για συλλογική εργασία και ανταλλαγή πληροφοριών
 • Ικανότητα λύσης προβλημάτων και, παράλληλα, ετοιμότητα αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων και ικανότητα ανάπτυξης εναλλακτικών θεωριών
 • Άριστη, δόκιμη και συνετή χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας
 • Ενσυναίσθηση και δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας.

Συμμορφωνόμαστε σε κανόνες συμπεριφοράς γιατί κρίνουμε ότι αντιμετωπίζουμε την πειθαρχία ως άσκηση και μέσο διαμόρφωσης του χαρακτήρα που στοχεύει στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, στη βιωματική απόκτηση αίσθησης του μέτρου, μέσα από την αναγνώριση και τον σεβασμό τής προσωπικότητας των άλλων, στην καλλιέργεια της κοινωνικής ευαισθησίας και προσφοράς, και βέβαια στην φροντίδα και την προστασία του σχολικού και φυσικού περιβάλλοντος.
filosofia-04

Η ομαδική άμιλλα είναι προϋπόθεση ενίσχυσης του αισθήματος του «ανήκειν». Ως εκ τούτου επιδιώκουμε να καλλιεργούμε στους/στις μαθητές την αίσθηση της αλληλεγγύης μέσα από την ομαδική εργασία με προσωπική πρωτοβουλία, τη χρήση ποικίλων βοηθητικών μέσων της νέας τεχνολογίας που ευνοούν τη διαπροσωπική επικοινωνία, τη συμμετοχή σε κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Έχουμε την άποψη ότι στη ρευστή εποχή μας η εκπαίδευση δεν μπορεί να παραμένει ανελαστική αλλά πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες που διαρκώς παρουσιάζονται. Διαφορετικά θα έχει ξεστρατίσει τελείως από το βασικό της σκοπό, που είναι ο άνθρωπος.

Για το λόγο αυτό το σχολείο μας ένας οργανισμός που επιθυμεί να μαθαίνει και να καινοτομεί καθώς:filosofia-05

 • Δίδει έμφαση στη συνεχή επιμόρφωση του εκπαιδευτικού δυναμικού, στη διαρκή αξιολόγηση, στη σύγκλιση με την κοινωνία της πληροφορίας και στη συμπόρευση με την Ευρώπη, συμμετέχοντας σε εθνικά και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Πειραματίζεται με το νέο, ερευνώντας και συνθέτοντας.
 • Αναπτύσσει στρατηγικές προβλεψιμότητας με αρχές που θα βοηθήσουν τον άνθρωπο να αντιμετωπίζει το τυχαίο, το απροσδόκητο και το αβέβαιο.
 • Συνεργάζεται με επιστημονικούς και ευρύτερους κοινωνικούς φορείς.

Οργάνωση

Διεύθυνση του Γυμνασίου

Η Διεύθυνση του Γυμνασίου αποτελείται από το Διευθυντή και τον Αναπληρωτή Διευθυντή. Αποτελεί το κεντρικό όργανο διοίκησης του σχολείου και έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και το παιδαγωγικό έργο που επιτελείται σ' αυτήν σε συνεργασία με το Σύλλογο των Διδασκόντων.organosi-01

Σύλλογος Διδασκόντων

Ο Σύλλογος των Διδασκόντων είναι συλλογικό όργανο του σχολείου. Αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σ' αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Πρόεδρος του Συλλόγου των Διδασκόντων είναι ο Διευθυντής του Σχολείου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων:

 • Αποφασίζει για την προαγωγή, απόλυση, παραπομπή σε επανεξέταση ή απόρριψη των μαθητών στο τέλος του διδακτικού έτους, με βάση τα σχετικά στοιχεία και τη βαθμολογία, που έχουν καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Ασχολείται με τα παραπτώματα των μαθητών και κατά περίπτωση επιβάλλει στους μαθητές τις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις ποινές. Στο τέλος του διδακτικού έτους αποφασίζει για το χαρακτηρισμό της διαγωγής τους και της φοίτησής τους, τεκμηριώνοντας τις αποφάσεις του με στοιχεία συγκεκριμένα και οπωσδήποτε αιτιολογημένα.
 • Αποφασίζει για την πραγματοποίηση εκδρομών, περιπάτων, εκπαιδευτικών επισκέψεων ή μαθητικών εκδηλώσεων είτε ως σώμα είτε μέσω των επιτροπών του.

Γραμματεία Γυμνασίου

Η Γραμματεία του σχολείου έχει όλα τα δικαιώματα και καθήκοντα που απορρέουν από τη κείμενη νομοθεσία και αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της λειτουργικής ζωής της σχολικής μονάδας. Συνεργάζεται με το Διευθυντή και το Σύλλογο Διδασκόντων, έχοντας την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης του σχολείου.

Τμήμα Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων & Δράσεων

Το Τμήμα αποτελείται από τριμελή Επιτροπή Καθηγητών της οποίας Συντονιστής είναι ορισμένος από τη Διεύθυνση Εκπαιδευτικός. Το Τμήμα βρίσκεται υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης του Γυμνασίου και έχει ως σκοπό τη παρακολούθηση και τη προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων που αναπτύσσουν:

 • τη διεπιστημονική θεώρηση,
 • τη βιωματική προσέγγιση,
 • την ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας,
 • το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία,
 • την ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου
 • τη καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών
 • τη προώθηση των «καλών πρακτικών»
 • την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών για καινοτόμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Υπεύθυνος Καθηγητής Τμήματος

Για κάθε τμήμα του Γυμνασίου ορίζεται ένας Υπεύθυνος Καθηγητής Τμήματος ο οποίος είναι ο γενικός επιβλέπων του τμήματος με συντονιστικές - υποστηρικτικές και διοικητικές αρμοδιότητες.

Καθηγητής - Σύμβουλος

Για κάθε μαθητή/τρια του Γυμνασίου ορίζεται ένας Καθηγητής - Σύμβουλος, ο οποίος με ενισχυμένο το ψυχοπαιδαγωγικό του ρόλο αναλαμβάνει να παρακολουθεί την ακαδημαϊκή και παιδαγωγική πορεία του/της. Ο ρόλος του είναι καθοδηγητικός – συμβουλευτικός στη βάση του στόχου να προσφέρει στους μαθητές/τριες τις κατάλληλες εγγυήσεις για μια επιτυχημένη εκπαιδευτική πορεία.

Παιδαγωγικές Συσκέψεις

Οι Παιδαγωγικές Συσκέψεις είναι έκτακτες και άτυπες συνεδριάσεις του συνόλου των διδασκόντων που υλοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αποτελούν ένα βασικό παιδαγωγικό εργαλείο ισότιμης και συνεργατικής εκτίμησης των ικανοτήτων, αδυναμιών και αναγκών των μαθητών/τριών. Πιο συγκεκριμένα αποσκοπούν:

 • Στη διαμόρφωση μιας ενιαίας οπτικής στον τρόπο παιδαγωγικής προσέγγισης ορισμένων μαθητών/τριών ή αντιμετώπισης καταστάσεων ή προβλημάτων.
 • Στη διαχείριση παιδαγωγικών, ακαδημαϊκών ή πειθαρχικών προβλημάτων ενός τμήματος ή συγκεκριμένων μαθητών/τριών.
 • Στην καταγραφή και δημιουργική αξιοποίηση μέσα από τη καθημερινή διδακτική εμπειρία μιας συνισταμένης άποψης-θέσης για κάθε μαθητή/τρια, σε σχέση με την ακαδημαϊκή και πειθαρχική του/της εικόνας (ο μονολεκτικός συμβολισμός του βαθμού δεν αρκεί για να αποδώσει μια ολιστική εικόνα). Οι εκτιμήσεις αυτές διακοινώνονται - μέσω των Καθηγητών Συμβούλων – στους γονείς των μαθητών, όποτε αυτό θεωρείται χρήσιμο ή αναγκαίο.

Συμβούλιο Τμήματος

Το Συμβούλιο Τμήματος συνεδριάζει κάθε φορά που ανακύπτει θέμα σχετικό με τη λειτουργία τμήματος ή και τάξης. Το Συμβούλιο Τμήματος δύναται να συγκληθεί εφόσον το ζητήσουν με έγγραφό τους στη Διεύθυνση του Σχολείου τρεις τουλάχιστον διδάσκοντες καθηγητές ή ο Καθηγητής Σύμβουλος. Αποτελείται από τους καθηγητές που διδάσκουν στο Τμήμα και τον Υποδιευθυντή, ο οποίος και προεδρεύει στις συνεδριάσεις.

Επιτροπή Συνεργασίας με τη Μαθητική Κοινότητα

Οι Υπεύθυνοι Καθηγητές των Τμημάτων σε συνεργασία με τις Μαθητικές Κοινότητες και τα προεδρεία τους συγκροτούν Επιτροπές Συνεργασίας. Στις επιτροπές συμμετάσχουν προαιρετικά και οι Καθηγητές – Σύμβουλοι. Στόχος των Επιτροπών είναι η διαμόρφωση κλίματος ουσιαστικής και αμφίδρομης επικοινωνίας και αποτελεσματικής συνεργασίας προκειμένου να υποστηριχθούν οι ποικίλες δραστηριότητες των Μαθητικών Κοινοτήτων και να ενισχυθούν οι δεσμοί Κοινότητας στο σχολείο.

Ωράριο λειτουργίας

Το Γυμνάσιο λειτουργεί πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα-Παρασκευή).orario-01
Οι διοικητικές υπηρεσίες λειτουργούν και αυτές Δευτέρα-Παρασκευή από 8:30 μέχρι 16:00. Κατά τη θερινή περίοδο και σε περιόδους εορτών το ωράριο αυτό τροποποιείται.

Οι ώρες λήξης των μαθημάτων συναρτώνται με την επιλογή φοίτησης στο Βασικό ή στο Διευρυμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Γυμνασίου.

Επειδή κατά τη θερινή περίοδο (για ένα μήνα περίπου) τα σχολεία είναι κλειστά, οι γονείς και οι μαθητές μπορούν να εξυπηρετούνται από τη Γραμματεία του σχολείου μία μέρα την εβδομάδα.

Εγγραφές

Η εγγραφή των μαθητών/τριών για το επόμενο σχολικό έτος γίνεται τον Ιούνιο, οπότε και καταβάλλεται ένα ποσό έναντι των διδάκτρων και του κόστους των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται.eggrafes-01
Μαθητές/τριες, των οποίων η εγγραφή δεν έγινε την περίοδο του Ιουνίου - για λόγους προβλεπόμενους από τις σχετικές διατάξεις - μπορούν να εγγραφούν το αργότερο μέχρι την προηγούμενη της έναρξης των μαθημάτων του νέου σχολικού έτους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1. Δήλωση εγγραφής: συμπληρώνεται και υπογράφεται στη Γραμματεία του Γυμνασίου.
2. Πρωτότυπος Τίτλος Σπουδών: πρέπει οι γονείς να έχουν ενημερώσει έως 15 Ιουνίου τη Διεύθυνση του σχολείου αποφοίτησης (Δημοτικού) ότι το παιδί τους θα εγγραφεί για τη νέα σχολική χρονιά στα Εκπαιδευτήρια Πάνου και να ζητήσουν την αποστολή του Τίτλου Σπουδών υπηρεσιακώς.
3. Πιστοποιητικό Γέννησης Δήμου: πρέπει να παραδοθεί κατά την εγγραφή του μαθητή ή το αργότερο, μια εβδομάδα μετά την εγγραφή του, στη Γραμματεία του Γυμνασίου.
4. Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμονίας
5. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή: Το έντυπο παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία και συμπληρώνεται από τον οικογενειακό γιατρό. Πρέπει να παραδοθεί στην έναρξη της σχολικής χρονιάς.
6. Υπεύθυνη Δήλωση Β’ Ξένης Γλώσσας: πρέπει να παραδοθεί κατά την εγγραφή του μαθητή ή το αργότερο, μία εβδομάδα μετά την εγγραφή του, στη Γραμματεία του Γυμνασίου.
7. Δήλωση Παραλαβής Κανονισμού και Κανόνων Σχολικής Ζωής: Συμπληρώνεται στη Γραμματεία του Γυμνασίου κατά την παραλαβή του Εσωτερικού Κανονισμού και των Κανόνων Σχολικής Ζωής.
8. Δύο (2) Φωτογραφίες
9. Προκαταβολή: κατατίθεται άμεσα για την ολοκλήρωση της εγγραφής. Οι τρόποι καταβολής διδάκτρων και προκαταβολής αναφέρονται στο σχετικό έντυπο που μπορείτε να παραλάβετε από τη Γραμματεία του Γυμνασίου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1. Δήλωση Εγγραφής: συμπληρώνεται και υπογράφεται στη Γραμματεία του Γυμνασίου
2. Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής: Για την έκδοσή του απαιτούνται από το γονέα οι ακόλουθες ενέργειες:

α) Αρχικά να παραλάβει από τη γραμματεία του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Υπηρεσιακό Σημείωμα Εγκρίσεως Μετεγγραφής, το οποίο θα παραδώσει στο προηγούμενο σχολείο φοίτησης,
β) Να καταθέσει Αίτηση Μετεγγραφής στο προηγούμενο σχολείο φοίτησης.
γ) Ακολούθως να προσκομίσει στη γραμματεία των Εκπαιδευτηρίων το Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής, το οποίο παραλαμβάνει ο γονέας από το προηγούμενο σχολείο φοίτησης.

3. Πιστοποιητικό Γέννησης: πρέπει να παραδοθεί κατά την εγγραφή του μαθητή ή το αργότερο μια εβδομάδα μετά την εγγραφή του στη Γραμματεία του Γυμνασίου.
4. Ατομικό Δελτίο Υγείας: Το έντυπο παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία του Γυμνασίου και συμπληρώνεται από τον οικογενειακό γιατρό.
5. Υπεύθυνη Δήλωση Β’ Ξένης Γλώσσας: πρέπει να παραδοθεί άμεσα στη Γραμματεία του Γυμνασίου.
6. Δήλωση Παραλαβής Κανονισμού και Κανόνων Σχολικής Ζωής: Συμπληρώνεται στη Γραμματεία του Γυμνασίου κατά την παραλαβή του Εσωτερικού Κανονισμού και των Κανόνων Σχολικής Ζωής.
7. Ατομικό Δελτίο Μαθητή: Διαβιβάζεται υπηρεσιακώς και επί αποδείξει.
8. Προκαταβολή: Κατατίθεται άμεσα για την ολοκλήρωση της εγγραφής. Οι τρόποι καταβολής διδάκτρων και προκαταβολής αναφέρονται στο σχετικό έντυπο που μπορείτε να παραλάβετε από τη γραμματεία του Γυμνασίου.

Απουσίες

Φοίτηση

apousies-01

Η Φοίτηση των μαθητών/τριών Γυμνασίου χαρακτηρίζεται Επαρκής ή Ανεπαρκής, την ημέρα που ορίζει η Πολιτεία ότι λήγουν τα μαθήματα, με πράξη του Συλλόγου Καθηγητών, σύμφωνα με το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, σε συνδυασμό με την επίδοσή τους σε όλα τα μαθήματα.

 

 

 

 

 

1.Επαρκής

χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών/τριών και επομένως ο/η μαθητής/τρια παίρνει μέρος στις εξετάσεις του Ιουνίου, όταν:

 

(α) Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερις (64), ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται (δηλ. μέχρι 64 αδικαιολόγητες).

(β) Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν δέκα τέσσερις (114), από τις οποίες, οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) πρέπει να είναι δικαιολογημένες, (δηλ. μέχρι εξήντα τέσσερις (64) αδικαιολόγητες και πενήντα (50) δικαιολογημένες).

(γ) Κατ' εξαίρεση ο Σύλλογος των διδασκόντων μπορεί να χαρακτηρίσει επαρκή τη φοίτηση μαθητή/τριας με απουσίες μέχρι εκατόν εξήντα τέσσερις (164) με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες του/της, οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες (δηλ. μέχρι εξήντα τέσσερις (64) αδικαιολόγητες και εκατό (100) δικαιολογημένες), η διαγωγή του είναι κοσμιωτάτη  και ο Γενικός Μέσος όρος της ετήσιας προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15).

 

 

2.Ελλιπής

χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών/τριών, και επομένως ο/η μαθητής/τρια παραπέμπεται σε ολική εξέταση το Σεπτέμβριο, όταν:

 

(α) Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν εξήντα τέσσερις (164), από τις οποίες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες (δηλ. μέχρι εξήντα τέσσερις (64) αδικαιολόγητες και εκατό (100) δικαιολογημένες), και δεν συγκεντρώνει Γενικό Μέσο όρο της ετήσιας προφορικής βαθμολογίας τουλάχιστον δέκα πέντε (15) και δεν έχει διαγωγή κοσμιωτάτη.

(β) Κατ' εξαίρεση ο Σύλλογος των διδασκόντων μπορεί να χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση μαθητή/τριας με απουσίες μέχρι διακόσιες δέκα τέσσερις (214) με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες του/της, οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες (δηλ. μέχρι εξήντα τέσσερις (64) αδικαιολόγητες και εκατόν πενήντα (150) δικαιολογημένες), η διαγωγή του είναι κοσμιωτάτη και ο Γενικός Μέσος όρος της ετήσιας προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15).

 

3. Ανεπαρκής

 χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών/τριών, και επομένως ο μαθητής/τρια απορρίπτεται, δηλαδή υποχρεώνεται να επαναλάβει τα μαθήματα της ίδιας τάξης, όταν:

 

(α) Το σύνολο των αδικαιολόγητων απουσιών υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερις (64), (δηλ. πάνω από 64 αδικαιολόγητες).

(β) Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις διακόσιες δέκα τέσσερις (214), από τις οποίες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες, και δεν συγκεντρώνει Γενικό Μέσο όρο της ετήσιας προφορικής βαθμολογίας τουλάχιστον δέκα πέντε (15) και δεν έχει διαγωγή κοσμιότατη.

(γ) Το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις διακόσιες δέκα τέσσερις (214), από τις οποίες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες.

Διακοπή Φοίτησης

Η φοίτηση των μαθητών διακόπτεται:

α) Με την αποφοίτησή τους.
β) Πριν από την αποφοίτησή τους:

 • με αίτηση των γονέων και δική τους πρωτοβουλία
 • με υπόδειξη του Συλλόγου των Διδασκόντων
 • με υπόδειξη της Διεύθυνσης του Σχολείου για μετεγγραφή σε άλλο σχολείο.

Κατηγορίες Απουσιών

Οι απουσίες που πραγματοποιούν οι μαθητές/τριες για ποικίλους λόγους μπορούν να χωρισθούν σε τρεις κατηγορίες για τις οποίες υπάρχει και διαφορετική αντιμετώπιση εκ μέρους της Πολιτείας και του Σχολείου μας.apousies-02
Oι κατηγορίες αυτές είναι:
1. Ακαταχώρητες: Είναι οι απουσίες που πραγματοποιεί ο/η μαθητής/τρια αλλά δεν καταχωρούνται, δεν καταγράφονται δηλ. στο επίσημο απουσιολόγιο του Σχολείου και επομένως δεν λαμβάνονται υπόψη στον Χαρακτηρισμό Φοίτησης του/της μαθητή/τριας στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Ακαταχώρητες είναι οι απουσίες που:

 • Προκύπτουν από την συμμετοχή των μαθητών/τριών σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Σχολείου που πραγματοποιούνται με βάση σχετική απόφαση των αρμοδίων αρχών ή τον Διευθυντή του Σχολείου ή με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων (π.χ. εκπαιδευτική αποστολή στο εσωτερικό ή εξωτερικό, σχολικές γιορτές και εκδηλώσεις, επίσημες αθλητικές εκδηλώσεις κ.α.).
 • Γίνονται από μαθητές/τριες διαφορετικού θρησκεύματος και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που προβλέπονται από το αντίστοιχο εορτολόγιο.
 • Σχετίζονται με τη μεταγραφή του/της μαθητή/τριας σε άλλο Σχολείο.
 • Οφείλονται σε απαλλαγές από συγκεκριμένα μαθήματα με βάση τις κείμενες διατάξεις.

2. Δικαιολογημένες: Είναι οι απουσίες που πραγματοποιεί ο/η μαθητής/τρια για κάποιο σοβαρό και αποδεκτό λόγο που επιτρέπει στην Πολιτεία να τις αντιμετωπίσει ευνοϊκά, δηλαδή να είναι αρκετές σε αριθμό και να μην έχουν πειθαρχικές συνέπειες για το/την μαθητή/τρια. Δικαιολογημένες είναι οι απουσίες που οφείλονται σε:

 • Σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή αδιαθεσία του/της μαθητή/τριας και πιστοποιούνται από τους γονείς ή τον κηδεμόνα του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Ασθένεια του/της μαθητή/τριας, η οποία πιστοποιείται από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα, ιδιωτική κλινική ή και ιδιώτη γιατρό.
 • Σοβαρές παθήσεις που απαιτούν ειδική θεραπεία ή μετάβαση στο εξωτερικό, εάν δεν ξεπερνούν κάποιο όριο που ορίζεται από τη σχολική νομοθεσία.

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται δεν δεσμεύουν το Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος έχει και τη τελική ευθύνη χαρακτηρισμού των απουσιών ως δικαιολογημένων, όταν υπάρχουν ικανά και επαρκή στοιχεία που τεκμηριώνουν τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.

3. Αδικαιολόγητες: Είναι οι απουσίες που δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ακαταχώρητες ή δικαιολογημένες, σύμφωνα με τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν.
Αδικαιολόγητες είναι π.χ. οι απουσίες λόγω ωριαίας ή ημερήσιας αποβολής, απουσίες λόγω αδιαθεσίας ή σοβαρών οικογενειακών λόγων, τις οποίες ο κηδεμόνας δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει κ.ά.
Επιπρόσθετα, αδικαιολόγητες απουσίες που οφείλονται σε αυθαίρετη αποχή ή απομάκρυνση του/της μαθητή/τριας από το Σχολείο και σε καθυστερημένη προσέλευση στην Τάξη ή σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Σχολείου, θεωρούνται αυθαίρετες, ελέγχονται πειθαρχικά και επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις.

Παιδαγωγική πρακτική του Σχολείου σε θέματα αυθαίρετων απουσιών και καθυστερήσεων

1

Απουσία ή Καθυστέρηση 1ης περιόδου

 

Τα μαθήματα της 1ης περιόδου αρχίζουν στις 8:15 και οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στην τάξη. Μαθητής/τρια που προσέρχεται την 1η περίοδο με καθυστέρηση μέχρι τρία λεπτά γίνεται δεκτός χωρίς απουσία.

Για καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριών λεπτών ο/η μαθητής/τρια γίνεται δεκτός/ή στην τάξη, μετά από σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντος και με καταχώριση αδικαιολόγητης απουσίας. Η απουσία της 1ης περιόδου, όσο και των ενδιαμέσων περιόδων, βάσει νομοθεσίας δεν δικαιολογείται από τους γονείς.

2

Καθυστέρηση σε ενδιάμεσες ώρες

 

Καθυστερημένη προσέλευση μαθητή/τριας σε ενδιάμεση διδακτική περίοδο δεν επιτρέπεται. Ο/Η μαθητής/τρια μπορεί να γίνει δεκτός/ή, κατά την κρίση του διδάσκοντος, αλλά πάντα με καταχώριση της απουσίας.

3

Απουσία από ενδιάμεσες ώρες

 

Απουσία από ενδιάμεση ώρα, χωρία άδεια της Διεύθυνσης, είναι αδικαιολόγητη. Διερευνώνται στη συνέχεια οι λόγοι της απουσίας και ενημερώνονται αμέσως οι γονείς. Αν η απουσία γίνει σε ώρα κατά την οποία το τμήμα εξετάζεται γραπτά με προγραμματισμένη γραπτή δοκιμασία, ο/η μαθητής/τρια που απουσιάζει βαθμολογείται με μονάδα.

4

Απουσίες από συγκεντρώσεις

 

Οι απουσίες μαθητών/τριών από τακτικές και έκτακτες συγκεντρώσεις, από το Θεσμό της Κοινωνικής Ζωής, από εξωδιδακτικές εκδηλώσεις, καθορισμένες ή εγκεκριμένες από την Διεύθυνση, καταχωρούνται ως αδικαιολόγητες.

5

Αυθαίρετες ολοήμερες απουσίες

 

Οι αδικαιολόγητες απουσίες, όσο ολιγάριθμες και αν είναι, είναι ανεπίτρεπτες. Το όριο των αδικαιολογήτων απουσιών της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης αποτελεί κριτήριο μόνο για τον Καθηγητικό Σύλλογο, προκειμένου να χαρακτηρίσει τη φοίτηση ενός μαθητή. Το όριο αυτό δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επιτρεπτό ή ανεκτό ούτε ως δικαίωμα του/της μαθητή/τριας.

6

Απουσίες από μονοήμερες εκδρομές, επισκέψεις, αποστολές

 

H συμμετοχή όλων των μαθητών/τριών σε σχολικό περίπατο ή εκπαιδευτική επίσκεψη είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας από τις δραστηριότητες αυτές ισχύουν τα εξής: Αν, παρά την ύπαρξη δήλωσης των γονέων για συμμετοχή του μαθητή στην εκδρομή, ο/η μαθητής/τρια απουσιάσει, τότε οι απουσίες θεωρούνται αδικαιολόγητες. Σε περίπτωση ασθένειας του/τριας μαθητή/τριας την ημέρα της εκδρομής ή άλλου κωλύματος, οι απουσίες μπορούν να δικαιολογηθούν, αν ενημερωθεί αυθημερόν η Διεύθυνση. Όταν ο σχολικός περίπατος πραγματοποιείται με χρήση μεταφορικού μέσου (πούλμαν) απαιτείται δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή για τη συμμετοχή του στον περίπατο αυτό.

Αν ο κηδεμόνας δεν συμφωνεί δεν καταχωρίζονται οι απουσίες στο μαθητή λόγω της μη συμμετοχής του στον περίπατο.

7

Αποχώρηση από το Σχολείο κατόπιν αδείας

 

Στους μαθητές/τριες που έχουν εξαιρετικά σοβαρούς λόγουςνα αποχωρήσουν από το Σχολείο πριν από τηλήξη των μαθημάτων, δίδεται γραπτή άδεια εξόδου από τη Διεύθυνσητου Σχολείου μετά από επικοινωνία με τους γονείς τους. Ο/Η μαθητής/τρια αποχωρεί πάντα με συνοδεία των γονέων του ή εξουσιοδοτημένο συγγενικό του πρόσωπο μετά από ειδική συνεννόηση με τους γονείς.

* Σε κάθε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης του/τριας μαθητή/τριας στο σχολείο απαιτείται ενυπόγραφο σημείωμα του Διευθυντή ότι ο μαθητής γίνεται δεκτός στη τάξη.

Πως δικαιολογούνται οι απουσίες

1. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο συνεχόμενες ημέρες, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη δέκατη μέρα από την επιστροφή του/της μαθητή/τριας στο σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.apousies-04
Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. Μετά την ανωτέρω προθεσμία κανένα δικαιολογητικό υποβαλλόμενο εκπρόθεσμα δεν γίνεται δεκτό. Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται με αίτηση και καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο.
2. Για τη δικαιολόγηση απουσιών μέχρι δύο ημερών, και μόνο όταν απουσιάζει σε όλη τη διάρκεια του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά σε δέκα μέρες από την επιστροφή του/τριας μαθητή/τριας στο σχολείο. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ δέκα ημέρες αθροιστικά για όλο το έτος.
Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δε δεσμεύουν το σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.

Σε καμία περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών/τριών:

1. Όταν πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Δ/ντή του σχολείου σε ώρες του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου, μεμονωμένες ή συνεχείς. Για την πρώτη και την τελευταία διδακτική ώρα του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου είναι δυνατόν, κατά την κρίση του συλλόγου, να δικαιολογηθούν απουσίες οφειλόμενες σε εξαιρετικά σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους, που αναφέρονται σε ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες καιρικές, συγκοινωνιακές και άλλες κάθε σχολείου.
2. Όταν οφείλονται σε ομαδική, κατά την κρίση του προϊσταμένου της Δ/νσης ή Γραφείου Μέσης Εκ/σης, απομάκρυνση των μαθητών/τριών από το σχολείο (αποχή).

Εσωτερικός Κανονισμός

Ο όρος "σχολική πειθαρχία" αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του μαθησιακού οργανισμού μας. Οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας του Γυμνασίου περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του και καθορίζουν το γενικό πλαίσιο συνεργασίας μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων και είναι εναρμονισμένοι προς την Ελληνική Εκπαιδευτική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις της Πολιτείας. Ο Κανονισμός δε θεωρεί τη σχολική πειθαρχία ως αυτοσκοπό αλλά μέσο παιδαγωγικό για την ομαλή σχολική ζωή και την ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε ατόμου.

Κατεβάστε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας σε PDF.

 

Για να διαβάσετε τα παραπάνω έγγραφα, εγκαταστείστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης εγγράφων μορφής pdf.

Κατεβάστε το Sumatra PDFsumatrapdf small (Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα με άδεια GNU)

Πατήστε στο banner και μάθετε περισσότερα για το ανοιχτό λογισμικό...

μάθε για το ελλάκ

Share on Facebook

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Με τον δικό μας «Εμμανουήλ» και τα παιδιά της Κοινότητας Μούκο Ρουάντας, χτίζουμε ένα καλύτερο μέλλον

Στη Ρουάντα «έφτασαν»  τα Εκπαιδευτήρια Πάνου για τέταρτη χρονιά εφέτος. Ως ανάδοχοι οι μαθητές μας παρακολούθησαν την πορεία του Εμμανουήλ Νιμιγιμάνα, του προστατευόμενου μας,  μέσα από έντυπο υλικό και μια σύντομη παρουσίαση για την ευρύτερη κοινότητα στην οποία κατοικεί.

Περισσότερα »

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

filanthropiki

Η φιλανθρωπική δραστηριότητα του σχολείου μας

Η φιλανθρωπική δραστηριότητα και το πνεύμα αλληλεγγύης αποτελούν ισχυρά θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζεται το Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου.

Περισσότερα »

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ypotrofies small

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧ. EΤΟΥΣ 2017-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τα αποτελέσματα των διαγωνισμών, για την χορήγηση υποτροφιών στο Γυμνάσιο, κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Περισσότερα »

Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Google+
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Facebook
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Twitter
Το κανάλι των Εκπαιδευτηρίων Πάνου