Το σχολείο μαςΤο σχολείο μαςΤο σχολείο μαςΤο σχολείο μαςΤο σχολείο μας
Εκτύπωση

Λειτουργία - εγγραφές

Εγγραφές

Ο Ιούνιος (1-15 Ιουνίου) είναι ο μήνας που ολοκληρώνονται οι εγγραφές για το ερχόμενο σχολικό έτος. Υπάρχει όμως η δυνατότητα εγγραφής για μεμονωμένες περιπτώσεις μέχρι και την παραμονή της έναρξης των μαθημάτων το Σεπτέμβριο. Μετεγγραφές γίνονται όλο το χρόνο.

Στην πρώτη τάξη Δημοτικού εγγράφονται μαθητές, που συμπληρώνουν την ηλικία των 6 ετών, το ημερολογιακό έτος της εγγραφής τους.

Για την εγγραφή νέων μαθητών στις τάξεις Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ του Δημοτικού Σχολείου απαιτείται αποδεικτικό μετεγγραφής. Οι ήδη φοιτούντες στα Εκπαιδευτήρια μαθητές εγγράφονται χωρίς διαδικασίες στην επόμενη τάξη.

Οι νέες εγγραφές των μαθητών γίνονται ύστερα από έγγραφη δήλωση των γονέων τους και αφού προηγηθεί προσωπική επικοινωνία.

Στη συνέχεια, αφού επιβεβαιωθεί η εγγραφή, ακολουθεί η κατάθεση των νόμιμων δικαιολογητικών και η ρύθμιση των οικονομικών υποχρεώσεων (δίδακτρα, έξοδα μεταφοράς μαθητών κ.α.).

Δικαιολογητικά εγγραφής στην Α΄ τάξη

 • Πιστοποιητικό Γέννησης (πρόσφατη έκδοση)
 • Φωτοτυπία εμβολίων (από το βιβλιάριο Υγείας)
 • Πιστοποιητικό Οδοντολογικής Εξέτασης (τελευταία σελίδα βιβλιαρίου Υγείας)
 • Πιστοποιητικό Οφθαλμολογικής εξέτασης
 • Πιατοποιητικό Καρδιολογικής εξέτασης

Για την κολύμβηση

 • Πιστοποιητικό Δερματολογικής εξέτασης (ισχύει για ένα έτος)

Για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής

 • Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.)

Έναρξη –Λήξη μαθημάτων

Τα μαθήματα στα Εκπαιδευτήρια μας ξεκινούν στις 11 Σεπτεμβρίου του εκάστοτε έτους και λήγουν στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους. Τυχόν αλλαγές στον προγραμματισμό που οφείλονται σε αποφάσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας ανακοινώνονται από τα ΜΜΕ και από τη Διεύθυνση του σχολείου μας.

Ωράριο λειτουργίας

Τα μαθήματα στο Δημοτικό Σχολείο ξεκινούν στις 8:10 για όλες τις τάξεις και τελειώνουν στις 16:10, με διάρκεια από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ωστόσο υπάρχει δυνατότητα αναχώρησης και στις 14:10, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών και δραστηριοτήτων που έχουν επιλέξει οι γονείς κατά την εγγραφή.

Σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου και του σχολικού προγράμματος όπως και στην περίπτωση των αργιών, οι αλλαγές γίνονται εγγράφως γνωστές στους γονείς, από τη διεύθυνση του σχολείου.

Σχολικό Πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει όσα προβλέπει το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στα ακόλουθα:

 • Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου μέσα από ποικίλες δραστηριότητες (π.χ. Ρητορικοί Διαγωνισμοί, περιοδικά, εφημερίδες)
 • Ανάπτυξη της μαθηματικής και κριτικής σκέψης (π.χ. μαθηματικοί διαγωνισμοί)
 • Εισαγωγή σε ξένες γλώσσες από πολύ μικρή ηλικία και διδασκαλία ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών και πιστοποίηση των γνώσεών τους με εσωτερικές εξετάσεις.
 • Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και διαδραστικών πινάκων (interactive boards) ως εργαλεία για την ανακάλυψη και αφομοίωση της γνώσης καθώς και πιστοποίησή της
 • Αθλητισμός
  Κολύμβηση (εκμάθηση και αξιολόγηση μέσα από τεστ κολυμβητικής ικανότητας ανά τακτά χρονικά διαστήματα)
 • Εκμάθηση παραδοσιακών αλλά και σύγχρονων Ευρωπαϊκών χορών
 • Εκμάθηση μουσικών οργάνων
 • Καλλιέργεια μουσικής παιδείας με οπτικοακουστικά μέσα
 • Αισθητική και Θεατρική Αγωγή
 • Προετοιμασία και μελέτη

Ο προγραμματισμός και η οργάνωση του Σχολικού προγράμματος και ειδικότερα της διδακτέας ύλης γίνεται με βάση τις απαιτήσεις των καιρών για άρτια παιδεία και εκπαίδευση.

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά
Τα Αγγλικά είναι σημαντική ξένη γλώσσα, η οποία διδάσκεται στα Εκπαιδευτήρια μας στο Νηπιαγωγείο και σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, με ενισχυμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα (2 ώρες / εβδομάδα για το Νηπιαγωγείο, 4 ώρες / εβδομάδα για τις τάξεις Α’ και Β’ και 5 ώρες / εβδομάδα για τις τάξεις Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’).

Πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι η δημιουργία δυνατοτήτων αποτελεσματικής εκπαίδευσης με την ουσιαστική χρήση της Αγγλικής Γλώσσας στον προφορικό και γραπτό λόγο.

Στην Α’ και Β’ τάξη Δημοτικού τα παιδιά ασχολούνται με απλές και ευχάριστες παιδαγωγικές δραστηριότητες με την καθοδήγηση της καθηγήτριας των Αγγλικών. Στις τέσσερις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, έχουν ήδη αξιολογηθεί οι μαθητές στην ικανότητα εκμάθησης της γλώσσας. Από αυτό το σημείο και έπειτα το μάθημα των Αγγλικών, οργανώνεται σε τμήματα ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών, δίνοντας βάση στην σύνταξη, γραμματική και προφορική επικοινωνία.

Δεύτερη Ξένη Γλώσσα
Οι μαθητές μας από την Γ’ δημοτικού και έπειτα διδάσκονται υποχρεωτικά μια δεύτερη ξένη γλώσσα, για την οποία υπάρχει δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε Γαλλικά ή Γερμανικά.

Στόχος μας το πέρας των σπουδών στη Γ’ Γυμνασίου.

Ελεύθερες Δράσεις – Εικαστικά

Το μάθημα των Ελευθερών δράσεων – Εικαστικών έχει ως στόχο την καλλιέργεια καλλιτεχνικών δεξιοτήτων, την απελευθέρωση της σκέψης και της δημιουργικής φαντασίας των μαθητών. Στις εγκαταστάσεις μας υπάρχει πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα, στην οποία τα παιδιά μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του καλλιτεχνικού εργαστηρίου και να πειραματιστούν με το θέατρο, τη μουσική και τα εικαστικά.

Πληροφορική

Οι μικροί μαθητές από το Νηπιαγωγείο και καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό παρακολουθούν το πρόγραμμα χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που περιέχει τα εξής:

 • Βασικές Έννοιες Πληροφορικής
 • Ο Υπολογιστής μου
 • Εργασία με Κείμενο
 • Εργασία με Υπολογισμούς
 • Σχεδίαση Γραφικών
 • Το Διαδίκτυο (Internet)
 • Το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-mail)
 • Εκπαιδευτικά Παιχνίδια

Βιβλιοθήκη

Η ύπαρξη σύγχρονης Βιβλιοθήκης στο σχολείο θεωρείται βασικό συμπλήρωμα στην πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος του Δημοτικού Σχολείου. Με αυτήν τα παιδιά εξοικειώνονται τόσο στην ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων όσο και στην στοιχειώδη έρευνα για να ολοκληρώσουν τις σχολικές τους εργασίες.

Σχολικές δραστηριότητες

Συνέχεια της καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελούν οι εκπαιδευτικές εξορμήσεις, οι εκκλησιασμοί, οι θρησκευτικές, επετειακές, μορφωτικές, πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

Μέσω όλων αυτών δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές μας να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις και να διευρύνουν τις εμπειρίες τους. Η συμμετοχή όλων των μαθητών θεωρείται ουσιαστική και απαραίτητη

Share on Facebook

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Με τον δικό μας «Εμμανουήλ» και τα παιδιά της Κοινότητας Μούκο Ρουάντας, χτίζουμε ένα καλύτερο μέλλον

Στη Ρουάντα «έφτασαν»  τα Εκπαιδευτήρια Πάνου για τέταρτη χρονιά εφέτος. Ως ανάδοχοι οι μαθητές μας παρακολούθησαν την πορεία του Εμμανουήλ Νιμιγιμάνα, του προστατευόμενου μας,  μέσα από έντυπο υλικό και μια σύντομη παρουσίαση για την ευρύτερη κοινότητα στην οποία κατοικεί.

Περισσότερα »

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

filanthropiki

Η φιλανθρωπική δραστηριότητα του σχολείου μας

Η φιλανθρωπική δραστηριότητα και το πνεύμα αλληλεγγύης αποτελούν ισχυρά θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζεται το Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου.

Περισσότερα »

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ypotrofies small

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧ. EΤΟΥΣ 2017-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τα αποτελέσματα των διαγωνισμών, για την χορήγηση υποτροφιών στο Γυμνάσιο, κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Περισσότερα »

Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Google+
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Facebook
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Twitter
Το κανάλι των Εκπαιδευτηρίων Πάνου